כרטיס לקוח / תיק

מאגר מידע ראשי של המערכת הכולל הערות, אנשי קשר, פרטי תיק לפי נושאים (נזקין, מקרקעין, משפטי וכו'), פרטי תיק בהתאמה אישית, עובד אחראי/מטפל בלקוח/תיק, הליכים בתיק, הגדרת תנאי שכ"ט, ניהול כרכים, ממשק לברקוד ועוד.

יומן פגישות והופעות

מנגנון ניהול זמן הכולל ניהול פגישות והופעות בימ"ש, תזכורת לפגישות, יומן אישי או מאוחד, כולל חגי ישראל, תצוגה יומן,שבועים, חודשית או רשימה, ניתן לשלב העדרויות, סנכרון לאאוטלוק.

יומן נוכחות

ישום שעות נוכחות לעובדים(משמש במשרדים לרישום שעות עבודה במקום שעון נוכחות)

ניהול מסמכים

מערכת ניהול ידע של הארגון הכוללת יצירת מסמך חדש על בסיס תבניות, העברת נתונים מכרטיס לקוח/תיק לתוך מסמך חדש באופן אוטומטי (מחולל תבניות), העתקת/העברת מסמכים מתיק לתיק, יבוא קבצים למשפטית, יצוא קבצים ממשפטית, תוסף שמירה במשפטית בוורד, אקסל, אאוטלוק, יצירת PDF ממסמכי וורד.

משרד ללא נייר

יבוא פקס נכנס (שרת פקסים לפי מפרט), שליחת פקסים (שרת פקסים לפי מפרט), יבוא מסורק ושליחה הודעת אוט' לעו"ד אחראי

חיבור לנט המשפט

צפיה בהחלטות, בבבקשות, הליכים והתכתבויות בתיק ביהמ"ש ותיוק המסמכים במשפטית. החיבור לנט המשפט יעשה במידה וקיים ברשותכם כרטיס חכם, ניתן יהיה להפעיל מודול מכל תחנה ובתנאי שמחובר לתחנה כרטיס חכם. ניתן להעביר כרטיס חכם בין התחנות.

העדרויות

רישום ימי העדרות (חופשה, מחלה , מילואים) לעובדים

ספר טלפונים

ניהול מלא של כל אנשי קשר בקישור ללקוחות ותיקים.

הודעות / תזכורות

כולל חלוקה לנושאים, שרשור התקתבות, קישור ללקוח/תיק, מעקב אוטומטי לאחר הודעה שנשלחה לפי נושא.

דואר

ניהול דואר נכנס / יוצא

ספריה

ניהול ספרים של המשרד עם יכולות אחזור מתקדמות.
חיוב שעות / הוצאות


הזנת שעות בעבודה על תיק. ניתן להגדיר תעריפים ברמת תיק / לקוח / עובד. ניתן להגדיר האם תיק לחיוב, תנאי ריטינר, הגבלת תקציב בתיק. דוחות חיובים במגוון מיונים וחתכים, דוחות רווחיות, שליחת מייל תזכורת לעובד על הזנת שעות ועוד.
שעון חיוב

חשבונות עסקה


ניתן להפיק חשבון מחיובים, חשבונות רטיינר, עיצוב אישי של חשבון עסקה (תבנית בוורד), דוחות חשבונות עסקה שונים כולל מעקב לאחר גביה, גיול וכו'.
חשבוניות וקבלות


קישור קבלות לחשבונות עסקה, הפקת חשבוניות משיק דחוי, ניתן לבחור כרטיס הכנסה
פקודות יומן


רישום תנועות חשבונאיות במערכת הנהלת חשבונות כפולה.
הפקדות


מערכת ניהול הפקדת שיקים.
הדפסת שיקים


בפורמט A4, ניתן לבצע התאמות
דפי בנק


ניתן להקליד ידנית או לקלוט מקובץ.
התאמת בנק


כולל סגירת תנועות אוטומטי, התאמה ידנית, ניתן גם לבצע התאמת כרטיסים
ספר נוטריון


רשימת אישורי נוטריון, ניתן לקשר בין חשבונית, אישור ותבנית אישורהוצאה לפועל


מערכת ניהול תיקי הוצאה לפועל בתקשורת לכלים שלובים. כוללת קליטת נתונים. ביצוע עיקולי צד' ג, הגשת בקשות ופתיחת תיקים.
תיקי גביה


מערכת נוהל תיקי גבייה של המשרד תרם פתיחתם בהוצאה לפועל.
חיבור מקוון לכלים שלובים


קריאת נתונים המתקבלים למערכת הוצאה לפועל דרך תוכנת תקשורת(ספק חיצוני).מחשבונים


חישוב ריבית משפטית/משתנה, מחשבון מע"מ, מחשבון דולר
חיבור לתוכנות חיצוניות


ממשקי העברת מידע בין תוכנות צד שלישי כגון חשבשבת.
קליטת קובץ מבקר (ברקוד, צילומים וכו)


המערכת קוראת קבצים/נתונים שמיצרים בקרים של מכונות צילום/מדפסות.דוחות הנה"ח


כרטסת, מאזנים, דוח רווח והפסד, דוח חשבוניות וקבלות, דוחות שיקים, כרטיס ספק, דוח פקדונות, PCN874, מבנה אחיד ועוד
דוחות ניהול משרד


דוחות לקוחות ותיקים, דוחות חיובים, דוחות ניהוליים, דוחות דיווח, דוחות נוכחות, דוחות יומנים,מדבקות.
דוחות הוצל"פ


תיקים, בקשות החלטות והליכים,דפי חשבון, קרנות.